Bycie dobrym to za mało

My stawiamy na doskonałość Więcej

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą specjalistów pracujących ze sobą od blisko 10 lat, wspierających w realizacji kompleksowo zagadnień z zakresu informatycznego u klienta. Działamy w obszarach analitycznych, projektowych, zarządczych, coachingowych. Wspieramy procesy planowania i budżetowania u klienta obszarów IT, wspieramy proces tworzenia strategii informatycznej, przeprowadzania działań handlowych oraz wdrożeniowych. Od początku do końca jesteśmy z Państwem począwszy od analizy procesów, mapowania potrzeb, przeprowadzenia przeglądu struktury, dopasowania obecnej struktury przedsiębiorstwa do wymogów zadania, zaprojektowanie tego zadania, zaimplementowanie systemów, czuwanie nad procesem wdrożeniowym, jak również wsparcia procesów zarządzania zmianą.

Jesteśmy analitykami, projektantami i wdrożeniowcami - a tak naprawdę to jesteśmy zespołem wspierającym państwa przedsiębiorstwo w zagadnieniach wszelkiego rodzaju związanych z informatyzacją, z digitalizacją, z zakupami także w ramach prawa zamówień publicznych.

eChallenge

eChallenge

Co robimy

Wspieramy naszych klientów w budowaniu zespołów w organizacji, w układaniu procesów między działami i szeroko pojętej administracji (podpatrujemy, obserwujemy i rekomendujemy ) dzięki naszemu doświadczeniu wdrażamy i pomagamy wdrażać naszym Klientom strategie informatyczne, wspieramy procesy digitalizacji i przepływu dokumentacji.

Wspieramy w procesach zmian kadrowych takich jak wprowadzenie regulaminu pracy i płacy ewentualnie dostosowanie do nowych wytycznych, budowanie systemów motywacyjnych dla pracowników i systemów zarządzania przez cele (MBO).

Prowadzimy obsługę digitalizacyjną dokumentacji technicznej, typowo paszportowej oraz wspieramy procesy u Klientów ułożenia dokumentacji technicznej w archiwum.

Oferujemy warsztaty z „Zarządzania czasem i priorytetami” w oparciu o autorski scenariusz zarówno dla pracowników działu sprzedaży, czy pozostałych. Poruszane zagadnienia mają charakter wsparcia pracowników w codziennym planowaniu czasu pracy, jak również pracy podczas wdrażania systemów IT, bądź zmian organizacyjnych.

Wdrażamy aplikację „Asset Management So Simple Future”. Jest to autorska aplikacja do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa bazująca na 16 latach doświadczenia w obszarze GIS ( przestrzenne zarządzanie składnikami majątku) dla małych i średnich przedsiębiorstw, alternatywa dla skomplikowanych systemów obszaru zarządzania technicznego.

Misja

Wiarygodnie i rzetelnie wspierać naszych Klientów, by z sukcesem realizować projekty wdrożeniowo-analityczne.

Fundacja

Spółka eChallenge w dniu 29.10.2020 r. złożyła oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji pod nazwą „eChallenge Foundation”. eChallenge Sp. z o.o. jest jej głównym fundatorem.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej

Przykładowe projekty

Zobacz opisy z naszych ostatnich działań.

Strong Women in IT 2023

Już dziś możecie pobrać niecodzienne opracowanie - raport “Strong Women in IT 2023 - global edition”, w którym oprócz danych statystycznych, rekomendacji wartościowych treści i komentarzy eksperckich, znajdziecie także 251 historii kobiecych liderek z branży IT. Ten raport spośród innych badań wyróżnia indywidualne podejście i wnikliwa analiza odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte oraz pogłębione wywiady z respondentkami, które pozwalają nie tylko uzyskać dane ilościowe, ale także przyjrzeć się kobietom z bliska, poznać ich zawodową drogę.

W tym raporcie Nasza Prezes Marta Derlatka- Dziedzic, występuje już po raz 3. Poprzednie edycje z roku 2021 i 2019 także wyróżniły pracę w obszarze IT i wyróżniały wkład w rozwój tej branży Kobiet.

Dla PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

w latach 2018-2022 spółka eChallenge pełniła rolę Konsultanta Wiodącego, oraz Konsultanta w roli Rzeczoznawcy merytorycznego dla projektu wdrożenie systemu zdalnego zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody oraz ścieków.

Dla PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Challenge w latach 2017 -2019 eChallenge współtworzyła dokument opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) wdrożenia nowego systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody oraz ścieków. W ramach zadań analitycznych polegało to na zebraniu szczegółowych wymagań od kluczowych użytkowników, przeprowadzeniu analizy zapotrzebowania na istniejące oraz nowe funkcjonalności, przygotowanie dokumentów przetargowych, uczestnictwo w przygotowaniu postępowania przetargowego w oparciu o ustawę zamówień publicznych (pzp), odpowiedzi na zadawane pytania przez oferentów.

Dla MPWiK SA we Wrocławiu

eChallenge wykonała usługi polegające na digitalizacji dokumentacji technicznej ,wykonaniu skanów po sortowaniu zdigitalizowanej dokumentacji według dostarczonego schematu. Całość zamówienia obejmowała 450 m br.

Dla MPWiK SA we Wrocławiu

eChallenge wykonała usługę aktualizacji dokumentacji z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z wymogami z rozporządzenia Prezesa Rady Ministra, oraz opracowanie instrukcji w oparciu o Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Przeprowadzenie Warsztatów z „Zarządzania czasem i priorytetami”

Plan warsztatów dla klienta bazował na autorskim scenariuszu i miał na celu wsparcie lepszej priorytetyzacji zadań i ich ważności w całościowym procesie wdrożeniowym dużego systemu informatycznego podczas warsztatów edukowane grupa obejmowała całą grupę biura projektu.

Usługa analizy wsparcia sprzedaży

Usługa polegała na analizie posiadanego portfela produktowego, analizie obecnej struktury organizacyjnej, weryfikacji obecnie funkcjonujących procesów w przedsiębiorstwie a następnie wydanie rekomendacji do dalszej pracy przedsiębiorstwa w celu wzrostu portfela sprzedażowego. Przemodelowaniu uległy zakresy zadań poszczególnych działów, odpowiedzialności za czynności i zmiana przepływu procesów w organizacji.

Analiza posiadanych materiałów z obszaru „Raport i mapa drogowa rozwoju systemu zarządzania utrzymaniem infrastruktury przesyłowej oraz ewidencji technicznej majątku spółki gazowej”

Analiza bazowała na rekomendacji poszerzenia obszaru GIS, wyników analizy biznesowej przeprowadzonej z interesariuszami, identyfikacji integracji systemu GIS z systemem Asset Management, współpracy z konsultantami branżowymi w zakresie podziału zadań pomiędzy systemami gipsowymi Asset Management mająca na celu identyfikację i uniknięcie duplikacji informacji. Zadanie swoim zakresem obejmowało całość systemu Enterprice Asset Management (EAM) wraz z rekomendacją dla Zarządu dotyczącą wykorzystania technologii przestrzennej również w przyszłości w kolejnych obszarach przedsiębiorstwa. Na podstawie wydanych rekomendacji stworzenie dokumentu opisu przedmiotu zamówienia ( opz) wraz z opracowaniem kryteriów wyboru w przedmiotowym postępowaniu.

Analiza ekspercka

eChallenge dokonała analizy i oceny pomysłu nowych funkcjonalności planowanych do wytworzenia w ramach projektu R&D konkurencyjności w skali kraju dla jednej ze spółek w wyniku czego firma otrzymała dotacje na dalszy rozwój i zamodelowanie przyjętych innowacyjnych rozwiązań.

Wsparcie eksperckie i wdrożeniowe

eChallenge bazując na wiedzy eksperckiej wspierała wdrożenie systemu informatycznego w zakresie produktu technologii przestrzennej jednego z wiodących na rynku (GIS- ESRI). Po swojej stronie spółka była odpowiedzialna za wdrożenie części merytorycznej systemu obejmującego: ewidencje sieci, paszportyzację, przyłączanie odbiorców, obliczenia inżynierskie, awarie i eksploatacje sieci.

Konsulting

Prace konsultacyjne zakresu wstępnego studium wykonalności wykorzystującego obszar wsparcia technologią informatyczną, stworzenia inteligentnej aplikacji prognostycznej oraz sterującej pozwalającej na stworzenie sieci o właściwościach auto -sterujących dla medium gazowego.

Kontakt

Skontaktuj się z nami przy użyciu poniższego formularza.

Adres


  • NIP: 9731013401
  • REGON: 081111268
  • KRS: 000450376